ZŠ T.G. Masaryka Opava - příspěvková organizace, Riegrova 13, 74601 Opava  


ZPĚT
 
FACEBOOK
 
ŽÁKOVSKÁ
 
NADANÍ
 
DRUŽINA
 
DESATERO
 
JÍDELNA


DESATERO: Přejeme si, aby každé dítě zažilo individuální úspěch !    >

PROČ SE K NÁM V KAŽDÉM ROCE HLÁSÍ MNOHO PRVŇÁČKŮ ?

NÁŠ CÍL NENÍ MALÝ: „CHCEME, ABY KAŽDÉ DÍTĚ NA NAŠÍ ŠKOLE ZAŽILO CHUŤ INDIVIDUÁLNÍHO ÚSPĚCHU, KDE JE PYŠNÉ SAMO NA SEBE A S RADOSTÍ A ZÁŘÍCÍM ÚSMĚVEM O TOM ÚSPĚCHU VYPRÁVÍ RODIČŮM.“


Desatero o naší školy:
   1)
   Vychováváme dětskou osobnost – zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka

   2)
   Komunikujeme s rodiči a veřejností, zajišťujeme dobré vztahy a klima ve třídách
          školní poradenské pracoviště – speciální pedagogové, metodik prevence a výchovný poradce, školní psycholog

   3)
   Usnadňujeme prvňáčkům začátek – nízký počet žáků v 1.třídách, alternativní metody nácviku čtení Sfumato, individuální přístup

   4)
   Učíme se jazyky -  angličtina od 1.třídy, později na výběr další cizí jazyk (německý, ruský)
          výuka je vedena také rodilým mluvčím
          využíváme metodu CLIL – výuka naukových předmětů a výchov pomocí angličtiny
          výjezdy do zahraničí

   5)
   Učíme se pracovat s informacemi – moderní interaktivní třídy, odborné pracovny a počítačové učebny
          nabízíme  kroužek  ROBOTIKY  (využíváme 3D tiskárnu)

   6)
   Spolupracujeme  s MENSOU ČR  a vedeme kroužek zvídavých dětí , logiky a deskových her
          příprava žáků na soutěže a olympiády
          vyhledávání  a nadstandartní práce s nadanými žáky

   7)
   Doučujeme  žáky  a připravujeme k přijímacím zkouškám

   8)
   Vlastníme rozlehlou zahradu, upravenou  ke vzdělávání i hrám

   9)
   Učíme se činnostně – netradiční způsoby výuky, moderní trendy ve výuce, dbáme na celoživotní vzdělávání pedagogů

 10)
   Disponujeme nadstandardní   školní družinou a klubem s řadou kroužků a volnočasových aktivit
          a něco navíc

 11)
   Nabízíme rozšířenou výuku výtvarné výchovy a sportujeme  - badminton, plavání, sportovní hry, aerobic, kopaná, volejbal a řada dalších.


Přejeme mnoho úspěchů,
vedení školy a tým pedagogů.