ZŠ T.G. Masaryka Opava - příspěvková organizace, Riegrova 13, 74601 Opava  


ZPĚT
 
FACEBOOK
 
ŽÁKOVSKÁ
 
NADANÍ
 
DRUŽINA
 
DESATERO
 
JÍDELNA


Školní družina a školní klub >
 
AKTUÁLNÍ PLÁN AKTIVIT ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU:
 
 
 
 
  
 
 
 


Nabídka zájmových kroužků pro ŠK 2022-2023
Dramatický - pondělí
Kuchtík - úterý
Keramika - čtvrtek na Mírové

společně se ŠD: na Mírové ulici:
Sportovní
Taneční
Badminton
Turistický
Pěvecký
Zahájení činnosti kroužků je od 3.10.2022
Informace a přihlášení do kroužků získáte ve ŠK.

Úhrada školního klubu:
číslo účtu : 1840696359/0800
částka: 200,-kč
var. symbol: v číslech - třída- 6.A = 61/6.B=62/... a pak datum narození žáka např. 25.12.2005 =
25122005
celkem - 6125122005
zpráva pro příjemce : ŠK + příjmení žáka


     
 
Školní družina /ŠD/ využívá prostory budovy č. 33 na Mírové ulici (samostatné herny).

Telefonní číslo družiny: 778 713 944, 778 713 944
Provozní doba:
 ranní  6:00 do 8:00 hod.
 odpolední  11:30 do 17:00  
 poplatek:  800,- Kč ročně
Školní klub /ŠK/ má k dispozici hernu na Mírové ulici v budově č. 35 a tři herny se sociálním zařízením v hlavní budově na Riegrově ulici.

Telefonní číslo školního klubu:739 437 394    

Provozní doba školního klubu pro školní rok
2022-2023

Pondělí
11.45 - 15.30 hod.

15.45 – 16.45 hod. kroužek dramat.

Úterý
11.45 - 15.30hod.

15.45 – 16.45 hod. kroužek kuchtík

Středa
11.45 - 14.45 hod.


Čtvrtek
7.00 - 8.00 hod. žákovská rada

12.45 - 14.45 hod.
15.00 - 16.00 hod. kroužek keramiky

Pátek
13.00 - 15.00 hod.
 
 
poplatek:  200,- Kč ročně

K zájmové činnosti ŠD a ŠK využívají také prostory školní zahrady, školní hřiště, tělocvičny, keramické dílny, školní kuchyňky. K vybavení ŠD a ŠK patří také hry, sportovní náčiní, dětské časopisy, knihy, hudební nástroje, počítače, televize. Výzdoba prostorů je mobilní, podílejí se na ní nejen vychovatelky, ale také žáci.


Pedagogické působení zajišťují plně kvalifikované vychovatelky se specializací na tělovýchovné aktivity, výtvarnou činnost, rukodělné práce a hudební výchovu.
 

 
Nabídka kroužků a zájmových aktivit:
 

1. Badminton

Badminton je jedním z nejrychlejších a nejnáročnějších sportů. Badmintonový kroužek je zaměřen na základní technické, pohybové a taktické dovednosti. Tréninky jsou vedeny formou zábavné hry a soutěžení. Děti si v hodinách osvojují základní pravidla a je podporována týmová spolupráce.

 

2. Sportovní hry

Sportovní hry jsou rozděleny na dvě skupiny I. a II. třída a III. a V. třída. V hodinách se soustřeďujeme na zdokonalování pohybových schopností, koordinaci, obratnost, flexibilitu a na rychlostní faktory. Prohlubujeme u dětí pozitivní přístup ke sportu jako celku a učíme děti přistupovat ke hrám a soutěžím v rámci sportovních pravidel a regulí – fair play.

 

3. Fotbal

Cílem fotbalového kroužku je v dětech probudit zájem o přirozený pohyb formou hry. Nelámeme hůl nad aktuálně slabšími jedinci. Mezi dětmi existují individuální rozdíly, ale ve vývoji každého hráče je důležité totéž: síla vůle, kázeň a vztah k fotbalu.

 
 

4. Florbal

Neklademe si za cíl dostat se do extraligy ve florbalu. Cílem florbalového kroužku je naučit formou hry žáky správně držet hůl a zacházet s míčkem. Vybudovat v dětech smysl pro fair play, zodpovědnost, samostatnost, ale i týmového ducha.

 

5. Šikovné ruce

Kroužek „Šikovné ruce“ se zaměřuje na výtvarnou a pracovní činnost. Rozvíjí u dětí trpělivost, nápaditost, tvořivost a jemnou motoriku.

 

6. Flétna

Děti získávají kladný vztah k hudbě, rozvíjí se u nich zdravé dýchání. Rovněž se učí dechovým cvičením, základním tónům a notám.

 
 

7. Vaření

Děti se učí přípravě jednoduchých pokrmů a utváří se u nich základní manuální zručnost.

 

8. Výtvarný kroužek

Dětem se rozvíjí cit pro materiál, tvořivost, představivost a fantazii. Zvládnou základní kresební techniky.

 
 

9. Keramický kroužek

Děti se naučí zpracovat hlínu, rozvíjí přitom jemnou motoriku, představivost. Umí pracovat podle předlohy, ale i volně dle své fantazie.

 

 

10. Netradiční techniky

Kroužek je zaměřen na rukodělné práce, kde si děti vyzkouší práci s různými materiály a také poznají nové techniky jako je kašírování, decoupage, práce s přírodním materiálem, sádrování aj. Dětem se hravou formou rozvíjí  praktické dovednosti, estetické cítění a  cit pro materiál.

 

11. Dramatický kroužek

Rozvíjí u dětí schopnost komunikace, podněcuje fantazii, slovní zásobu.Žáci zvládnou vystupovat před obecenstvem, improvizovat a pracovat s vlastní trémou.Kroužek dává žákům možnosti, jak řešit nečekané životní situace.​

 

12. Taneční kroužek

Cílem tanečního kroužku je umocnit společně s hudbou přirozený, radostný dětský projev. Taneční průprava se zaměřuje na správné držení těla, rozvíjí hudební i kolektivní cítění.

 

13. Pěvecký kroužek

Kroužek je určen dětem, které rády zpívají a chtějí se naučit nové písničky a nebojí se vystupovat na veřejnosti. U dětí se rozvíjí nejen pěvecké dovednosti, ale také instrumentální, hudebně pohybové a posluchačské.